De Traan treed gratis op in het verzorgingshuis (besloten)